Contact

Wilt u weten u Vivere Verzorgd Wonen iets voor u is? Neem dan vrijblijvend contact op. 

 

Vivere Verzorgd Wonen

Westeinde 1
2841 BN Moordrecht
T. 0182 - 60 32 54
E. post@viverewonen.nlSanare Zorg & Welzijn

Raadhuisplein 5
2914 KM Nieuwerkerk aan den IJssel
T.0180 - 310 180
E. info@sanare.nl

 

(geen spaties)
Ik ben geïnteresseerd in: *
         

123 Street Avenue, City Town, 99999

(123) 555-6789

email@address.com

 

You can set your address, phone number, email and site description in the settings tab.
Link to read me page with more information.

vivere_wonen_sanare_moordrecht_team.jpg

Voor wie

Sanare, de zorgverlener van Vivere biedt begeleiding in elke levensfase aan jongeren, volwassenen en senioren die problemen ervaren door beperkingen op lichamelijk gebied. Bijvoorbeeld de zorg voor mensen met NAH, wat staat voor Niet Aangeboren Hersenletsel. 

Samen met de bewoner kijken we naar de mogelijkheden en zoeken we naar oplossingen voor de beperkingen die de ziekte, stoornis of aandoening met zich meebrengt.

Voor wie

Mensen met beperkingen bijvoorbeeld als gevolg van NAH:

Chronische ziekten o.a.:

• MS, Multiple Sclerose
• ALS
• LIS, Locked In Syndroom
• Huntington
• CVA
 

Hersenletsel o.a.:

• Dwarslaesie
• Hersenletsel na een (verkeers)ongevalMogelijkheden en zelfredzaamheid

Sanare biedt door de praktische aanpak rust om de eventuele behandeling effectief te laten zijn. Wij bieden integrale begeleiding op verschillende leefgebieden zoals gezondheid, werken, financiën, activiteiten, persoonlijke leefstijl, contacten en omgeving. Wij werken samen met behandelaars en hebben de benodigde disciplines in huis. Hierbij gaan we uit van de mogelijkheden en de zelfredzaamheid van de mens. Meedoen aan de maatschappij wordt hierdoor bevorderd. Door onze begeleiding kunnen mensen ook langer zelfstandig blijven wonen en hoeven zij niet naar een intramurale instelling, zoals een verpleeghuis.