Contact

Wilt u weten u Vivere Verzorgd Wonen iets voor u is? Neem dan vrijblijvend contact op. 

 

Vivere Verzorgd Wonen

Westeinde 1
2841 BN Moordrecht
T. 0182 - 60 32 54
E. post@viverewonen.nlSanare Zorg & Welzijn

Raadhuisplein 5
2914 KM Nieuwerkerk aan den IJssel
T.0180 - 310 180
E. info@sanare.nl

 

(geen spaties)
Ik ben geïnteresseerd in: *
         

123 Street Avenue, City Town, 99999

(123) 555-6789

email@address.com

 

You can set your address, phone number, email and site description in the settings tab.
Link to read me page with more information.

Klachtenregeling

Vivere Wonen streeft een zorgvuldige uitvoering na van de zorgverlening. Ondanks de beoogde zorgvuldigheid kan de cliënt een klacht hebben over de zorgverlening.

Klachten over de verrichte werkzaamheden dienen door de cliënt of diens vertegenwoordiger binnen 8 dagen na ontdekking, doch uiterlijk binnen 14 dagen, schriftelijk te worden gemeld aan Vivere Wonen.

Er is een klachtenreglement van toepassing, dat voldoet aan de Wet Klachten Gezondheidszorg. Bij klachten wendt de cliënt of diens vertegenwoordiger zich in eerste instantie tot de zorgverlener en in tweede instantie tot de klachtencommissie.